Web shop - online trgovina Pomorskog fakulteta u Rijeci

Opći uvjeti i pravila korištenja internet trgovine

Prodavatelj i vlasnik Internet trgovine www.pfri-shop.eu – Kupuj Online d.o.o. sa sjedištem u Rijeci, Ul. Fiorella La Guardie 13,  upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci, OIB 60186252821, MBS 040236017, zastupa Emir Dizdarević, član uprave.

Dobavljač proizvoda je Sveučilište u Rijeci-Pomorski fakultet, sa sjedištem u Rijeci, Studentska ulica 2, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040165948, OIB 76722145702, zastupano po dekanu Alenu Jugoviću.

Posjetitelj Internet trgovine: osoba koja pristupi na www.pfri-shop.eu te bez registracije pregledava ponudu proizvoda i sadržaj stranice.

Kupac– fizička osoba koja izvan bilo kakve djelatnosti naruči i plati bilo koji proizvod na Internet trgovini Prodavatelja, te pravne osobe i obrtnici.

Kupac, fizička osoba može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Kupoprodaju u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Otprema/dostava

Pošiljke dostavlja kurirska služba Hrvatske pošte radnim danom na područje cijele Hrvatske, uključujući i otoke.

Dostava je besplatna.

Pošiljka će biti dostavljena u roku od 2-6 radnih dana od potvrđene narudžbe, Ukoliko se pošiljka dostavlja na otoke vrijeme dostave može se produljiti.

Pripremu proizvode za otpremu koji su naručeni u dane vikenda, praznika i blagdana, obrađujemo prvi slijedeći radni dan.

O roku dostave za proizvode koje je potrebno dodatno naručiti Kupca pravovremeno obavještavamo putem e-maila.

Korisnici: Kupci i Posjetitelji stranica zajedno

Proizvodi su svi proizvodi koji su istaknuti u Internet trgovini www.pfri-shop.hr te koje je moguće kupiti.

Opće odredbe

Uvjeti poslovanja i korištenja za fizičke osobe podliježu Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05 i NN 41/08). Pravne osobe kao kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05 i NN 41/08) i Zakona o elektroničkoj trgovini te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača.

Molimo vas da obratite posebnu pozornost na razliku uvjeta koji se odnose između kupovine (ugovora) na prodajnom mjestu u trgovini i kupovine (ugovora) sklopljenog na daljinu (Internet trgovina).

Pravo korištenja Internet trgovine osobno je pravo Korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe.

Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik je upoznat s činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke Kupuj Online d.o.o. te prihvaća da tvrtka Kupuj Online d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na internetu. Korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internet trgovini ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Pristupom Internet trgovini putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki Korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pravila korištenja Internet trgovine i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta i pravila. Ukoliko imate pitanja, možete nam se obratiti na e-mail adresu info@kupujonline.com.

Uvjeti prodaje

Ovi uvjeti prodaje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije proizvoda ponuđenih u našoj Internet trgovini.

Slike i opisi

Svi proizvodi su prikazani opisno i fotografijama.

Djelatnici Internet trgovine nastoje što točnije navesti karakteristike proizvoda. Zadržavamo pravo pogreške u opisu i slikama proizvoda.

Autorsko pravo

Svi proizvodi koji se prodaju u Internet trgovini vlasništvo su Dobavljača proizvoda. Kopiranje u komercijalne svrhe nije dopušteno bez prethodnog pisanog odobrenja davatelja usluge, a njihova neovlaštena uporaba kao što je kopiranje knjiga, korištenje logotipova, izmjena i drugo, predstavlja povredu propisa o zaštiti autorskog prava.

Cijene

U Internet trgovini navedene su sve cijene, posebne akcije i pogodnosti. Sukladno obvezi, od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2023. na internet trgovini primjenjuje se dvojno iskazivanje cijena i sadrže obračunatu zakonsku stopu PDV-a. U slučaju da se trenutna cijena razlikuje od cijene objavljene na stranicama Internet trgovine, prije slanja odabranog proizvoda obavijestit ćemo vas o promjeni.

Narudžba

Na www.pfri-shop.eu možete kupovati:

  • kao gost
  • kao registrirani korisnik

Najsigurnije je registrirati se, jer takva kupnja pruža i dodatne mogućnosti:

  • brži proces narudžbe i naplate
  • provjeru statusa narudžba
  • pregled prošlih narudžba
  • izmjenu podataka korisničkog računa
  • izmjenu lozinke
  • spremanje dodatnih adresa za dostavu

Proizvodi se naručuju elektroničkim putem. Pritiskom gumba „U košaricu“. odabrani proizvod se dodaje u potrošačku košaricu. Proizvodi se smatraju naručenim u trenutku kada Kupac prođe cijeli Proces „Naplate“.

Prilikom ispunjavanja obrasca Kupac je dužan upisati sve podatke koji se od njega traže.

Kupovinu je moguće ostvariti uz potvrdu Kupca da je prethodno pročitao i razumio Opće uvjete i pravila korištenja Internet trgovine te da je na iste pristao i da je upoznat da je to narudžba s obvezom plaćanja.

Kupovina je moguća 24 sata na dan, 7 dana u tjednu.

Ukoliko je Kupac pravna osoba u procesu kupovine kod odabira načina plaćanja mora označiti polje „Zatraži R1 račun” nakon čega će se otvoriti dodatna polja u koja mora unijeti točan naziv tvrtke i točan OIB. Trgovac nije odgovoran za unos netočnih podataka. Naknadno izdavanje R1 računa nije moguće.

Prilikom narudžbe Kupac upisuje adresu na koju želi da odabrani proizvod bude dostavljen. Kako bi dostava bili što brža potrebno je provjeriti točnost upisanih podataka.

Nakon uspješne narudžbe na Internet trgovini Kupac za naručenu robu dobiva na e-mail potvrdu sa brojem narudžbe i računom u privitku.

Predviđeni rok dostave dostupan je kupcu nakon predaje narudžbe.

Plaćanje

Internet trgovina www.pfri-shop.eu koristi WSPay za online plaćanja.

Za naručene proizvode podržavamo slijedeće načine plaćanja:

Jednokratni prihvat debitnih i kreditnih kartica:

Visa, Mastercard, Maestro i Diners

Preuzimanje

Naručeni proizvodi pakiraju se tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti.

Naručeni proizvodi dostavljaju se direktno na adresu kupca (od izuzetka su neki otoci gdje se roba dostavlja do najbližeg poštanskog ureda).

Ako kurir za dostavu ne uspije kontaktirati kupca, slijedi drugi pokušaj dostave paketa sljedeći radni dan. Ako i drugi pokušaj dostave ne uspije, paket i njegov sadržaj vraćaju se pošiljatelju.

Iznos plaćen za neuspješno isporučene i unaprijed plaćene narudžbe automatski se vraća Kupcu u roku od 8 (osam) od dana kada nam se pošiljka vrati.

Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavljaču koji ih je dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.

Korisnik je obvezan prilikom preuzimanja proizvoda potpisati dostavnicu te je dostavljač uzima kao potvrdu o preuzimanju. Ako korisnik, nakon što je pošiljka poslana, u očekivanom vremenu ne primi pošiljku ili obavijest o isporuci, poželjno je da o tome obavijestiti Prodavatelaj na e-mail info@kupujonline.com

Povrat i raskid ugovora

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača Kupac ima pravo jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda te je u skladu sa člankom 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim artiklom.

Kako bi Kupac ostvario pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, potrebno je obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom putem elektroničke pošte na adresu info@kupujonline.hr, u kojoj je potrebno navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, adresu elektroničke pošte, a može se koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se može preuzeti OVDJE.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora Kupcu dostavljamo bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučejeva. Stoga preporučamo Kupcima da dobro pogledaju artikle koji su navedeni u ponudi na www.pfri-shop.eu te da:

  • ne preuzimaju proizvod ako je ambalaža oštećena te dostavljaču skrenu pažnju na oštećenje ambalaže i zatraže da proizvod vrati pošiljatelju, jer se u suprotnom smatra da je proizvod preuzet s neoštećenom ambalažom
  • pregledaju proizvod te ukoliko ima vidljivih oštećenja, što prije o istom obavijeste Prodavatelja i vrate proizvod bez da su ga koristili.

U slučaju da kupac vraća artikl koji mu ne odgovara iz nekog razloga ili ostvaruje pravo na jednostrani raskid ugovora poštarinu za povrat snosi sam.

Povrat sredstava

U slučaju povrata sredstava, isti će biti obrađen u najkraćem mogućem roku. Povrat će biti obavljen na isti način na koji je uplata zaprimljena. Rok povrata na račun Kupca iznosi 14 radna dana, dok vrijeme knjiženja povrata kod banke izdavatelja može potrajati nekoliko dana.

Rješavanje prigovora i reklamacija

Dobavljač odgovara za materijalne nedostatke artikala koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske i Zakona o zaštiti potrošača.

Ako proizvod ne odgovara narudžbi (pogrešan ili nedostajući artikl), Kupac šalje obavijest Prodavatelju na e-mail info@kupujonline.com u roku od 48 sati od dostave.

Prodavatelj će potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja te na isti odgovoriti u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Prodavatelj nije odgovoran za nedostatak proizvoda ako taj nedostatak nije postojao u trenutku predaje proizvoda Kupcu niti za nedostatak koji je uzrokovan nepravilnim rukovanjem proizvodom od strane Kupca.

Korisnik je dužan obavijestiti Prodavatelja o nedostatku proizvoda te u prigovoru pojasniti, a po mogućnosti i fotografski dokumentirati o kakvom je nedostatku riječ.

Korisniku koji je pravodobno i uredno obavijestio Prodavatelja o nedostatku proizvoda te ako je takav prigovor osnovan, Prodavatelj će zamijeniti proizvod koji ima nedostatak sa proizvodom bez nedostatka.

Primjedbe i prigovori

Internet trgovina www.pfri-shop.eu i Prodavatelj omogućuju da svoje pisane prigovore vezane uz Internet kupovinu šaljete na e-mail: info@kupujonline.com

Na sve primjedbe i prigovore odgovorit ćemo u roku od maksimalno 5 dana.

Kako bismo, sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača, potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti i odgovorili, potrebno je da Kupac u pisanom prigovoru navede točne podatke za dostavu odgovora na primjedbu.

Internetsko rješavanje sporova

Diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem europske platforme za internetsko rješavanje sporova koju pruža Europska komisija kako bi omogućila pristup kvalitetnom rješavanju sporova i tako osigurala sigurniju i pravedniju kupnju na internetu. Svi internetski trgovci i trgovci na malo u EU-u, na Islandu, u Lihtenštajnu ili u Norveškoj obvezni su osigurati lako dostupnu poveznicu s platformom za internetsko rješavanje sporova i adresu e-pošte za platformu za internetsko rješavanje sporova za kontakt s vama (članak 14. Uredbe (EU) br. 524/2013).

Platforma se nalazi na linku http://ec.europa.eu/odrUl. Gi